jueves, 9 de agosto de 2012

PA' TOTHOM: El llegat d'en Forcadas

En aquests últims quatre anys, el Forn de Teatre Pa'tothom ha viscut una evolució molt significativa com a un referent de la multiplació del Mètode en terres europees :

- Com sabeu, en la tesina, es van comentar totes les Trobades Internacionals de Teatre i Educació que havia fet l'entitat fins el 2008. A l'any 2009, la V Trobada va estar dedicada a la Salut Mental i en una entrada a part podeu trobar un article en concret sobre aquesta edició.

- La VI Trobada Internacional del 2010 va estar dedicada al Teatre Legislatiu, tècnica del TO, lligada estretament a la política. En aquesta ocasió, es va comptar amb la participació dels següents teòrics del TO: Olivar Bendelak, Julián Boal, Ammar Djenadou, José Soeiro i Muriel Naessens. Al seminari "Fet del dia", que publica l'entitat com a suport periodístic de la seva tasca artística i social, també es va publicar una entrevista a Till Bauman.

- La VII Trobada Internacional del 2011 es va centrar en la Lluita contra el Racisme. En aquesta ocasió, el programa de workshops va estar protagonitzat pels estudiosos del TO i per altres especialistes en lluitar contra el racisme a través de l'art: Roberto Mazzini, Bheki Mkhawane, Ammar Djenadou, Muriel Naessens, Till Baumann, Ricarda Milke, Katrin Wolf, Alvim Cossa, Pascal Guyot, Beatrice Vitali, Charlotte Guyot i Gisella Mendoza. En aquesta edició, el programa va comptar amb una conferència de Julián Boal sobre la ideologia que envolta al Teatre de l'Oprimit, la qual va significar el seu comiat d'Europa, ja que actualment viu i treballa a Brasil amb la seva família. En el seminari "Fet del dia", es va incloure una entrevista a Bárbara Santos del CTO de Rio de Janeiro i Gisella Santos del GTO de Lisboa. El diari també es parla de l'experiència de SOS Racisme, d'Artibarri i s'inclouen les paraules dels altres conferenciants del programa: Said El Kadaoui Moussaoui, Lola López, Manuel Delgado i Juan Miguel Portal.

- Després d'aquesta darrera Trobada, Pa' Tothom va realitzar un seguit de seminaris de caps de setmana que van tenir lloc durant el primer semestre de 2012 sota la batuta dels professionals següents: José Soeiro,  Muriel Naessens, Jordi Forcadas, Fernand Garnier i Roberto Mazzini. Aquests workshops estàven dedicats a la metodologia del TO especialment, ja que l'entitat pretén que es faci una bona pràctica del Mètode. Degut a l'èxit d'aquests monogràfics, l'entitat va decidir deixar de fer les jornades de l'octubre.

- Durant el 2013, Roberto Mazzini i Jordi Forcadas s'uniran per fer un seminari més ampli dedicat al Teatre Fòrum per lluitar contra la discriminació sexual. D'altra banda, també es farà un seminari a càrrec de Julián Boal.

- Jordi Forcadas ha esdevingut un dels principals multiplicadors del TO a Europa i ha ofert seminaris de la seva tècnica per tot el Món.  Al juny del 2012, es va publicar el seu primer llibre que dóna llum al seu llegat,  al que es considera una bona praxis del Teatre de l'Oprimit i que ell va començar a treballar a Barcelona, ara fa 12 anys. El llibre es titula "Praxis de Teatro del Oprimido en Barcelona" i explica com és el procés del TO, segons les directrius que han sorgit del treball dels deixebles d'Augusto Boal, després de la seva mort. Després, el llibre dedica dos capítols a dues obres de Teatre Fòrum fetes a l'entitat i que són característiques del TO: "Amina busca feina" i "Mustafa és al replà". L'autor analitza les dues obres tenint en compte l'esperit del Mètode i també, ens ofereix el guió del text teatral de cada peça. Per últim, es parla de la raó d'ésser del Forn de Teatre de Pa' tothom.

No hay comentarios:

Publicar un comentario