martes, 31 de agosto de 2010

AMINA BUSCA FEINA PARTE IX

4.2 Gira teatral


Després de l’estrena feta a la tercera trobada, Amina busca feina va començar la seva gira

teatral per diverses presons amb el suport del projecte Eureka: és un projecte que es

desenvolupa des de fa tres anys a Catalunya, per a fomentar un espai lúdic i de recreació

als Centres Penitenciaris amb l'objectiu de crear un ambient distès pels interns, aportant una

visió alternativa i una adquisició de valors. El Forn de teatre Pa'tothom col·labora amb el

programa d'educació social dins del marc del projecte, dut a terme pel Departament de

Justícia de la Generalitat de Catalunya. Als centres es treballen amb tallers i amb

representacions teatrals.

Quan a les representacions teatrals, els objectius específics són els següents: convidar als

interns a passar una estona agradable i distesa, convidar a diferents companyies a realitzar

una obra de teatre dins de centres penitenciaris i a viure aquesta experiència, dur a terme

obres de teatre amenes, no per això amb falta de contingut, als centres penitenciaris i

realitzar en total una trentena de representacions en un any.

Els destinataris són interns de 10 centres penitenciaris d’arreu de Catalunya i els joves

interns al Centre Educatiu Til·lers.

Jordi Forcadas és el coordinador pedagògic del projecte que està finançat per La Caixa.

A finals de juliol i durant la primera quinzena d’agost es va fer el primer bloc d’Amina busca

feina, a les presons següents: Model, Quatre Camins, Ponent de Lleida, la de Tarragona, la

de Joves de Trinitat Vella i Brians.

Pa’tothom va escollir aquesta obra perquè en el cas d’Amina, són membres de la mateixa

família i que això fa que no hi hagi baixes en el repartiment d’actors. Amb Amina, va ser molt

més fàcil l’organització. Amina busca feina es va contractar per a presons perquè és una

obra de teatre de format petit, curt, ràpid i àgil.

Per la família El Hilali, l’experiència a les presons va ésser molt interessant. Al principi, hi

van haver dificultats perquè havia un menor. A Pa’tothom, es van fer els permisos

necessaris i els interns en veure un menor en escena i a la presó es quedaven

impressionats. Per la família, va ésser una injecció econòmica important. Una dona sola

amb dos nens ho té molt difícil per rebre ajuts, en canvi, a França on viu actualment la

familia El Hilali, hi ha més recolzament institucional.

Amina busca feina va fer gira per totes les presons menys a Foment. Un vegada hi van

assistir 10 reclusos de l’Est que no entenien gaire l’obra i no els interessava. Però en altres

presons com la de dones de Wad Ras hi va haver una reacció molt positiva com va succeir

al Casal d’Infants del Raval. Totes cridaven: “¡No firmes! ¡No firmes!”. El recolzament a

l’Amina va ésser molt fort perquè van sortir moltes internes a ajudar-la. L’Amina no és

experta en Teatre Fòrum, i això, li dóna un aire molt sa a l’obra perquè ella a escena se sent

lliure.

A Quatre Camins, Montse Forcadas va fer de jòquer. En aquesta ocasió un intern va

proposar de matar a la Pepi i Montse comenta sobre aquesta situació: “Quan una persona

diu una cosa d’aquesta mena, no se’ls ha de culpabilitzar, sinó retornar la pregunta al públic

i preguntar ‘Què us sembla aquesta proposta?’” 136

Després de la gira feta en els centres penitenciaris, Amina busca feina es va representar

dins d’un esdeveniment que pot semblar molt oportú tenint en compte la problemàtica que

exposa l’obra: Laboratori Antiracista, organitzat per S.O.S Racisme. La representació es va

fer el 19 d’octubre de 2007.

S.O.S Racisme Catalunya és una associació no governamental que lluita des del 1989 en

defensa dels drets humans des de l'acció antiracista. Reivindica l’eradicació completa del

racisme i la xenofòbia en tots els àmbits de la societat i en tots els estrats socials, i denuncia

qualsevol vulneració de drets fonamentals. L'acció de l'associació es basa en la denúncia, la

sensibilització, conscienciació i mobilització ciutadana per tal de reduir els espais del

racisme. Amb el Laboratori Antiracista, la ONG vol que joves amb inquietuds denunciïn

casos de discriminació racista i busquin la millor manera de combatre la presència del

racisme i la xenofòbia a la nostra societat. El mètode que han utilitzat és crear espais de

participació, reflexió, intercanvi i acció. El secret és donar la veu als joves i barrejar-ho amb

música, teatre, castells, hip hop, graffiti, cine, foto.

Amina busca feina és una obra molt adequada per conseguir els objectius del Laboratori

Antiracista i en aquesta ocasió Pa’tothom va acceptar col·laborar-hi pel que significava

treballar amb una entitat tant prestigiosa. Val a dir, però, que aquesta actuació va ésser

voluntària, ja que l’organització no va preveure donar una ajuda econòmica destinada als

actors. Malgrat això, Pa’tothom va decidir que la família El Hilali havia de cobrar com ho

havia fet en ocasions anteriors. Amina havia descobert que el seu treball a escena es

remunerava i que del teatre també podia viure, encara que en el seu cas aquesta ajuda fos

esporàdica.

Degut a compromisos professionals que havia adquirit el fill gran de l’Amina, en Jordi

Forcadas va haver de substituir-lo en el seu paper, el que va produir una mica de

desvirtualització del sentit real del projecte.

Durant el novembre de 2007, Amina busca feina només es va representar dos cops dins del

festival Tot Raval’s. La primera va ésser al Cafè-Teatre Llantiol el 10 de novembre de 2007 i

la segona a l’IES Miquell Tarradell a l’endemà.

Tot Raval’s és un projecte obert i participatiu que ajuda a conèixer millor la vida cultural del

barri. Fomenta vincles entre organitzacions i persones i potencia la creació d'accions

culturals conjuntes. Els protagonistes del festival són les persones i organitzacions que dia a

dia viuen i construeixen el Raval i que al seu torn creuen que la cultura és un motor de

transformació social. Aquest projecte està impulsat per la Fundació tot Raval, que treballa

per la dignificació del barri. Pa’tothom com forma part d’aquest barri participa activament

amb aquesta organització i d’altres que tenen el mateixos objectius.

Sobre l’actuació del Llantiol, no en parlarem ara mateix perquè ho farem en un apartat

posterior una comparativa entre aquesta sessió i la última feta en el 2009.

Sobre la representació feta al IES Miquel Tarradell, comentarem que l’obra va comptar amb

un públic molt nombrós. Va provocar un debat molt intens sobre l’immigració dels anys 60 i

la d’ara, molts andalusos van explicar que s’havien trobat en les mateixes situacions que

està denunciant l’Amina. Encara que era un debat molt interessant, el jòquer no va saber

tallar a temps la discussió i, per això, només es va fer una intervenció d’un espect-actor.

La següent actuació d’Amina busca feina va ésser dues setmanes després d’haver participat

al festival Tot Raval’s. Si queda constatat que en aquest festival molts simpatitzants de

Pa’tothom aprofiten l’avinentesa per anar als seus espectacles, assistir a les jornades

Artibarri per veure l’obra d’Amina busca feina, va provocar que el públic encara fos més

homogeni.

Amina busca feina es va representar a les VII Jornades Artibarri el 30 de novembre de 2007

i que es van fer al barri de Torre Baró de Barcelona. Com ja hem explicat en el capítol

anterior, Artibarri és una entitat que engloba moltes organitzacions que fan projectes a

través de l’art per a millorar la comunitat i Pa’tothom és una de les entitats socies

fundadores.

En aquesta ocasió les jornades que es van fer a l’any 2007, tenien per títol: Barris

emergències culturals: àmbits, oportunitats i reptes, i com a objectiu tenien plantejar i discutir

amb els participants i assistents les possibilitats i contradiccions que s’obren a partir de tot

un seguit de polítiques culturals i socials de proximitat engegades per l’Administració pública

(Plans de desenvolupament comunitari, Pla de barris, Plans d’entorn, etc.). Si bé per una

banda aquestes intervencions ofereixen possibilitats d’acció i recanalització tàctica de

recursos per part dels agents locals de la societat civil, també és cert que suposen una

apropiació i d’iniciatives que corren el risc de ser neutralitzades política i social ment

mitjançant aquesta institucionalització.

Malgrat que el públic assistent tenia relacions amb l’art social i estaven interessats en el

Teatre Social, l’assistència no va ésser molt elevada, ja que van coincidir amb aquestes

jornades unes altres jornades també dedicades a l’art social dins de la comunitat.

Tanmateix, els espectadors que van veure l’obra van quedar molt satisfets amb la proposta

de la família El Hilali, encara que va haver més debat que intervencions a escena. D’altra

banda en aquesta ocasió en Jordi Forcadas va fer el paper del fill gran de l’Amina.

Amina busca feina va tenir una segona part dins del projecte Eureka, va ésser una mini gira

de tres representacions fetes just abans del Nadal de 2007: a la presó de dones com hem

comentat anteriorment i a Brians 1 i 2, sempre en horari de tarda com durant a l’anterior gira.

Després d’aquesta gira bastant intensa de l’obra durant el 2007, a l’any següent hi va haver

una sequera total de representacions per dues raons: la família El Hilali es va traslladar a

viure a Montpeller i el fill gran va començar una carrera professional com a actor, molt activa

que no li permetia fer els “bolos” requerits de l’obra.

No va ser fins al gener del 2009, que Pa’tothom va aconseguir reunir a tota la família per a

fer una nova representació de l’obra en la II Festa de Dones del barri del Congost a

Granollers, el 24 Gener de 2009. D’aquesta representació no direm res més ara mateix

perquè li dedicarem un apartat més endavant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario