martes, 24 de agosto de 2010

TEATROYCOMPROMISO

Per una altra banda, durant el 2002 va aparèixer el grup Teatroycompromiso a Barcelona que representa un nou teatre sociopolític a tot l’Estat. Aquest grup sorgeix a partir de l’evolució del grup de teatre social Zeroalaizquierda sorgit als anys noranta amb la intenció de donar a conèixer el Teatro de la Escucha, mètode de teatre social ideat per Moisés Mato. Mato defineix el Teatro de la Escucha de la següent manera:
“El teatro de la escucha es un método de trabajo actoral que recoge muchas de las aportaciones que han surgido en la historia alrededor de lo que se ha denominado teatro social o político,(Meyerhold, Brecht, Piscator, Boal, Teatro Campesino,...) recogiendo aquellos elementos que considera válidos desde el análisis histórico de nuestro tiempo. En la metodología del teatro de la escucha conviven tres grandes áreas de trabajo que responden a tres momentos o fases distintas de acercamiento a la realidad: Teatro encuesta, teatro diálogo y teatro grito.”Mato, actor, director i dramaturg, ha escrit diversos llibres sobre teatre i educació per a infants i joves i va iniciar un projecte amb la sala Colibrí a Tortosa on posava en pràctica tots aquells teòrics que havia desenvolupat. El Teatro de la Escucha pretén ser una nou mètode de teatre social que vol fer un pas més enllà que el Teatre de l’Oprimit. L’aportació de Mato, sobre tot a Catalunya, van ser les trobades internacionals anomenades Adesalambrar que van tenir lloc els anys 2002, 2005 i 2006. En aquestes trobades, Mato va convidar perquè hi dirigissin tallers figures del teatre social com: Koldo Vío, Julián Boal, Jordi Forcadas, Eva García, Marc Klein i Chris Baldwin. La quarta trobada, que s’havia de fer al 2007, es va anular per problemes econòmics i va ser substituïda per un curs sobre el Teatro de la Escucha. A partir d’aquest moment, el Teatro de la Escucha es va desenvolupar fora de Catalunya perquè en el nostre país, el que realment ha arrelat ha estat la pràctica del Teatre de l’Oprimit. Els successius certàmens Adesalabrar han tingut lloc a Madrid per donar a conèixer els projectes de tots els alumnes de Moisés Mato d’arreu de l’Estat. Aquest grup té la seva pròpia sala i editorial a Madrid.

No hay comentarios:

Publicar un comentario