martes, 31 de agosto de 2010

AMINA BUSCA FEINA PARTE V BIS

PERSONATGES PART II

Després d’aquestes petites introduccions teòriques sobre les quatre perspectives, passem a


analitzar els personatges tenint en compte la segona i la quarta:

AMINA

Amina és la oprimida protagonista de l’obra. La seva funció dramàtica es veu emmarcada en

una constant actitud de lluita i la seva motivació principal és la necessitat de menjar. Sent

que ha d'esgotar el màxim de recursos per poder trobar feina. Això crea un debat al fòrum

en què el referent de la realitat és la dignitat (per exemple, té gana-accepta treballs que no

són dignes).

El discurs de l’Amina és el d’aconseguir una feina digna i la seva voluntat és no passar

gana. Aquestes dues idees es confronten i fan que en una de les escenes l’Amina accedeixi

a treballar en negre, tot sabent que haurà de treballar moltes hores per un sou miserable.

Quant a l’expressió direm que l’Amina utilitza l’àrab, un castellà molt bàsic i que acaba

entenent el català.

MOHAMMED

La funció dramàtica d’en Mohammed és el d’aliat de l’Amina, és a dir, de l’oprimit. És el fill

petit de l’Amina que l’acompanya a buscar feina i li fa de traductor. El fet d’haver de ajudar a

la seva mare, provoca absentisme i això mostra aquest personatge com una possible

víctima de la opressió en un segon terme.

El discurs és el d’un noi que sap moure’s millor en la realitat catalana que la seva mare, però

el molesta no sentir-se integrat en la societat que l’acull encara que sigui del Barça, parli

català perfectament i porti tota la vida a Catalunya. La seva expressió és la pròpia d’un

adolescent amb un llenguatge col·loquial. S’expressa en català, castellà i àrab correctament.

FUNCIONARI INEM

La funció dramàtica d’aquest personatge és ser opressor per negligència. Com diu

Forcadas, és un alienat en el sentit més estricte de la paraula. La seva privilegiada posició

de funcionari genera una actitud de treballar el mínim. Casualment el seu mal humor ve

donat per aquest model de vida aferrat a un sou, sense cap expectativa de vida que no

siguin les vacances d'agost.

El seu discurs cap a l'Amina és un discurs limitat i telegrama per a obtenir el que li deixa fer

la seva feina de funcionari. La seva expressió és seca i fins i tot desagradable. Fa servir un

llenguatge semitècnic que l’ajuda a crear una distancia amb l'altra persona per sentir-se

superior i d’aquesta manera igualar-se ni endinsar-se en el problema de l'usuari. Sempre

s’expressa en castellà.

TONI

La funció dramàtica d’aquest personatge és ser aliat de l’Amina, l’oprimida. L’assistent social

és un còmplice perquè es posa a la pell de l’Amina, coneix el cas, tot i que té un marge de

maniobra reduït. Com a possible còmplice, l’ajuda en el moment és que l’envia a una ETT,

quan busca feina i intenta que aprengui català. Des del seu càrrec mitjà, no pot canviar les

estructures burocràtiques tot i que fa petites accions a partir d’una iniciativa individual que

van més enllà de les seves responsabilitats laborals.

El discurs del Toni és voler comprendre l’Amina i, per tant, es mostra proper i s’expressa de

forma explicativa i amplia. Fa servir un llenguatge fàcil i planer, sense deixar-se limitar per la

burocràcia que el limita. Sempre que l’Amina no entén alguna cosa, ho repeteix amb

paciència per a arribar al diàleg com per exemple quan corregeix l’Amina que diu “la falda”

en comptes de “la espalda”. Tanmateix, no vol entrar en conflicte dialèctic amb l'Amina. L’ús

de les llengües que fa en Toni és interessant: al principi, la salutació és en castellà, però ens

adonem que l’assistent parla perfectament català, igual que en Mohammed, però a vegades

torna al castellà quan parla amb la seva mare.

PEPI

La funció dramàtica és la d’opressora, tot i que ella també havia estat treballadora de neteja i

paradoxalment ara s’aprofita de la condició d’immigrant de l’Amina. Malgrat tot vol ser un

referent del que una dona de la neteja pot arribar a aconseguir.

El discurs de la Pepi és el de fer-se passar per una simpàtica amb l’amiga de l’Amina quan

en realitat l’està enganyat, perquè sota el seu comportament amaga un discurs racista.

L’expressió de la Pepi és col·loquial, però intentant ser correcte per amagar el seu origen

socioeconòmic. Parla en castellà amb l'Amina, però en un moment parla per telèfon en

català amb un cap seu anomenat Pep, segurament d’origen català.

INÉS-MARTA

La funció dramàtica és la d’opressora per culpa del sistema. És una dona amb prejudicis,

però és una persona magnífica, treballadora i que creu que està fent un treball social ajudant

els immigrants. Encara que en algun moment de l’obra, mostra la llàstima que sent per ells.

Tanmateix, aquesta ajuda perd valor perquè ho fa des de la caritat, conduïda per la llàstima

que sent.

El seu discurs el podríem situar en una possible votant de dretes que sent por i alhora pena

pels immigrants. S’expressa d’una manera educada i elegant. Vol tenir una mica de classe.

Parla català tant amb l’Amina com amb en Mohammed, però el vídeo sobre la seguretat a la

feina és en castellà, fet que contrasta amb la seva actitud catalanista.

Aquest personatge va començar dient-se Inés que representa una dona de mitjana edat de

classe burgesa que després d’algunes representacions es va decidir suavitzar el paper

convertint-la en la Marta, una noia més jove però amb els mateixos ideals, és a dir, podríem

dir que la Marta representa una generació més jove que la Inés.

NOI DE LA GRAN SUPERFÍCIE

La funció dramàtica d’aquest personatges és la d’opressor. Juga el rol de subaltern, es limita

a executar les ordres que rep dels seus superiors i no té cap intenció d’ajudar a l’Amina. Té

una actitud molesta i sempre busca la manera més simple de fer les coses i no vol

problemes. Destaquem que el noi de la gran superfície no té nom però sí l’empresa per la

qual traballa que s’anomena Carrefive, que fa clara al·lusió a l’empresa Carrefour, que

mostra d’una altra manera l’opressió comercial que ens envolta.

El seu discurs és popular i una mica racista, però quan parla de la feina que ha de fer

l’Amina és molt directe i s’expressa sense floritures. La seva expressió és molt col·loquial

degut al seu baix nivell sociocultural i parla en castellà tota l’estona.

Fins ara, hem parlat de la psicologia del personatge tenint en compte la seva funció, el seu

discurs i l’expressió d’aquest, però passem ara a dedicar unes quantes línies a la seva

caracterització.

A l’hora d’escenificar Amina busca feina, s’han tingut en compte totes les premisses del

Teatre de l’Oprimit que ja hem comentat anteriorment, sobretot des del punt de vista de la

preparació del personatge per part de l’actor. Tanmateix, els temes del vestuari i de la

caracterització estètica no són especialment tractats en les obres mestres de Boal, però

Forcadas ha donat el seu toc distintiu amb la caracterització de l’Amina i els seus dos fills en

tots els personatges:

- Amina: El personatge correspon amb la veritable personalitat de l’Amina, per tant, el

vestuari que es va utilitzar pertany a l’armari personal de la intèrpret. Durant tota

l’obra, sempre porta el mateix vestuari i el vel musulmà no se’l treu en cap moment

de la trama, encara que el personatge rep la informació subliminal que podria

aconseguir feina més fàcilment sinó el portés. Només a l’escena set, hi ha un petit

canvi de vestuari: l’Amina porta un abric, en algunes representacions. Per altra part,

es respecta l’opció de la pròpia Amina de portar la indumentària clàssica musulmana.

- Mohammed: El fill petit de l’Amina s’interpreta a ell mateix, encara que només es

canvia el nom. També, la seva indumentària és la mateixa en tota l’obra, encara que

també a escena es canvia de samarreta a vegades: és l’usual d’un adolescent de

catorze anys. Normalment, mai no es recorre a una indumentària amb missatges

subliminals a samarretes o jaquetes. Tampoc, en Mohammed acostuma a portar

barrets o gorres que puguin provocar rebuig als espectadors.

- Funcionari de l’INEM: Aquest és el primer funcionari home que interpreta l’Ayoub, el

fill gran de l’Amina. Aquest personatge no porta una indumentària especial ni cap

tipus d’uniforme que pugui denotar que és funcionari. Només, porta unes ulleres per

diferenciar-lo del personatge següent que interpretarà l’Ayoub.

- Toni: Per fer d’assistent social, l’Ayoub porta la mateixa indumentària que a l’escena

anterior, però sense les ulleres. Malgrat que aquest personatge és una persona més

jove que el funcionari anterior, l’actor no porta cap roba que ho faci visible com

tampoc cap distintiu que indica que és un funcionari públic.

- Pepi: Per caracteritzar la Pepi, es recorre només a una perruca de cabells rossos,

llargs i amb serrell. Es pretén evocar en el públic la imatge d’una noia que intenta

tenir classe i que només aconsegueix ser una “Barbie” vulgar. També en algunes

escenes, la Pepi porta una bossa de mà. Per tant, l’Ayoub es vesteix de noi tota

l’estona, duent com a únic element femení la perruca i de vegades, la bossa de mà.

- Inés-Marta: Per aquest personatge, se segueix el mateix criteri, s’utilitza una perruca

que en aquest cas és castanya amb reflexos pèl-roigs, cabell curt, mitjà melena a

l’estil Cleopatra i amb un pèl de serrell. Aquesta perruca es va escollir per donar un

toc d’elegància al personatge i ser el contrapunt a l’estil de la Pepi. Però, igualment

l’actor va vestit d’home.

- Noi de la gran superfície: Per diferenciar aquest personatge dels dos altres homes

interpretats per l’Ayoub, només es va recorre a l’ús d’un casc típic d’operari de

magatzem. L’Ayoub es vesteix igual i no dur cap uniforme propi d’aquest personatge.

En cap dels set personatges, s’utilitza maquillatge ni un pentinat especial.

No hay comentarios:

Publicar un comentario