martes, 31 de agosto de 2010

AMINA BUSCA FEINA PARTE XI

4.4 Desenvolupament i comparativa de dues sessions


Com hem indicat anteriorment, en aquest apartat compararem el desenvolupament d’una

sessió feta el 2007 amb l’última que s’ha realitzat el 2009: les obres que compararem són la

del Llantiol i la de Granollers. Per fer la comparativa, narrarem sobretot el desenvolupament

del Fòrum, tenint en compte l’aplicació de la metodologia segons Jordi Forcadas i el mateix

Boal.

Com hem anomenat abans, la sessió del Llantiol es va fer dins d’un festival, per tant, el

públic assistent va ésser bastant nombrós. En aquesta ocasió, Jordi Forcadas va fer de

jòquer. Per fer l’estudi d’aquesta representació, ens basarem en la transcripció literal de la

sessió que podeu trobar a l’annex 3.

Després de finalitzar l’obra, Jordi Forcadas comença a plantejar el debat amb el públic: la

primera pregunta que fa és si el que s’ha vist és una tragèdia o un drama. El públic

majoritàriament diu que és un drama i Forcadas reafirma aquesta resposta perquè les

tragèdies no es poden canviar i els drames, sí. A partir d’aquest moment es forma un petit

debat sense cap intervenció a escena de cap espect-actor i es produeixen intervencions

orals d’una desena de persones:

- Forcadas pregunta si es pot donar algun canvi en la situació de l’Amina i un

espectador contesta que aquesta situació no és justa.

- Un altre espectador diu que tot això és una situació que li passa a tothom, però un

altra persona afirma que l’Amina té problemes afegits perquè és una dona que no

parla català.

- En Forcadas torna en el seu paper de jòquer i preguntar què es pot fer per canviar la

situació i fa una pregunta clau: si és convenient o no denunciar a la Pepi?

- Una espectadora indica que la solució és que a la Pepi li passi alguna cosa que seria

l’alliberament de l’Amina, és a dir, si no hi ha opressor, no hi ha oprimit. Però després

el públic en general diu que el problema no està en l’Amina sinó en el sistema, que

és un problema de tots.

- Llavors Forcadas, pregunta si es pot canviar el funcionament de l’INEM i el públic en

general diu que els ciutadans no poden fer res per a millorar la situació, però un

espectador diu que no hi està d’acord perquè amb el dret del vot, podríem canviar el

sistema laboral en el qual vivim si es canvia el governant que l’administra. Aquest

espectador explica com se sent de culpable quan el seu fill li explica les situacions

que viu a l’INEM, perquè es considera responsable tenint en compte la seva elecció

de vot.

- En Jordi Forcadas s’adona que fins aleshores només havien parlat homes i demana

a les dones que donin la seva opinió. Una espectadora diu que això li passa a tothom

i que no està bé.

- Una altra persona diu que la solució és fer boicot no anant a votar, però el públic

crida que aquesta no és la solució i aleshores s’esdevé una altra polèmica dins del

debat: Forcadas diu que realment la situació dels immigrants és pitjor perquè

s’aprofiten si no tenen els papers i no coneixen els seus drets.

- Una espectadora de França diu que fer un boicot podria ser perjudicial perquè podria

sortir l’extrema dreta guanyadora, tal i com va passar en les eleccions franceses.

Afirma també que el que ha de passar és que la societat canviï.

- Forcadas diu que aquest tipus de teatre pretén això justament i demana al públic que

surti a escena per intentar buscar una solució que ajudi a l’Amina.

- Els espectadors diuen que ella no havia de signar el contracte i que abans el seu fill

l’hauria d’haver llegit. Forcadas convida a una persona a que surti a escena i la

persona no vol, però tot el públic l’anima. S’esdevé la primera intervenció d’aquesta

sessió de Fòrum protagonitzada per una noia anomenada Patricia.

Patricia parla amb Forcadas sobre el que pretén fer en l’escena quan l’Amina ha de signar el

contracte que ofereix la Pepi. Aquí comença l’acció teatral: la Patricia fa el paper d’una veïna

de l’Amina que és advocada i quan la Pepi la veu es queda una mica parada. La Pepi es

disposa a explicar el contracte a l’Amina perquè diu que ella és la que ha de treballar i no la

seva veïna. La veïna s’adona que el contracte que signarà l’Amina la condueix a cobrar part

del sou en negre. La Pepi li recrimina que l’Amina no es decideix i se’n va dient que hi ha

moltes persones interessades en aquesta feina. Finalment, aquesta intervenció no aporta la

millor solució perquè l’Amina es queda preocupada pel fet de no haver aconseguit la feina i

perquè té moltes despeses per pagar.

En aquest moment, una persona del públic crida que l’Amina ha de denunciar a la Pepi.

Forcadas talla l’acció i comença així una segona intervenció teatral protagonitzada per l’Edu,

un exalumne de Pa’tothom. L’Edu, que en un primer moment fa de fill de l’Amina, comparteix

escenari amb la Patricia, és a dir, hi ha dues persones disposades a ajudar a l’Amina.

Aleshores, l’Edu i la Pepi s’embranquen en una discussió pel tema del contracte. L’Edu vol

que se l’emporti a casa per llegir-lo millor i demana a la Pepi que esperi una resposta de

l’Amina, encara que l’avisa que el contracte és il·legal i que es podria quedar sense feina. La

Pepi no li dóna el seu telèfon quan l’Edu li el demana, però aquest s’adona que el té l’Amina.

La Pepi té pressa i vol marxar corrents. La Patricia i l’Edu li diuen que s’ho repensi i quan li

pregunten pel seu cap ella ja desapareix d’escena i aquesta s’acaba.

Jordi Forcadas, després d’aquesta segona intervenció, qüestiona al públic què els ha

semblat aquesta segona intervenció teatral, moment en què comença una segona part de

debat verbal:

- En aquest moment, l’Amina confessa que ella té aquest nou problema: ha de signar

un nou contracte i li passa el de sempre, no fa més que signar contractes i que mai

no cobra ni quitança, ni altres deduccions com les vacances.

- La Patricia s’ofereix per acompanyar-la a signar. Però repesant a l’escena vista, el

públic opina que només ha aconseguit que la Pepi fugi i l’Amina es quedi sense

feina.

- Malgrat tot, Forcadas recorda que aquesta situació li passa a més gent i comença un

altre punt polèmic del debat: un espectador recrimina que l’escena no és real perquè

no hi ha Pepis amb Jaguars i que cap advocat tindria temps per acompanyar-la, ja

que són molt individualistes.

- Un altra persona comenta que la solució està en associar-nos per lluitar de forma

comuna, però l’espectadora que ha criticat el Jaguar de la Pepi, diu que ella ha estat

una de les acomiadades de la Seat i que ningú no es va unir per a lluitar perquè,

segons ella, el company és l’enemic.

- Un altre participant diu que el que ens passa és que tenim un instint de

supervivència. Seguidament, la Patricia, que no és de Catalunya, diu que a vegades

per aquest instint de supervivència traiex els seus principis i valors i que una

associació la va ajudar molt quan va arribar a Catalunya.

- En Jordi Forcadas explica que quan van fer l’obra a S.O.S Racisme, va quedar clar

que aquesta entitat i d’altres tenen serveis jurídics que ajuden a l’immigrant o a la

persona necessitada,i que a ell mateix, li van fer servei en un moment de la seva

vida.

- En Jordi demana si algú vol dir quelcom sobre aquest tema i el fill gran de l’Amina

demana si algú vol acompanyar a la seva mare en la seva propera entrevista.

Aleshores, entre el públic es demana algun advocat.

- Seguidament, en Jordi Forcadas procedeix a acomiadar l’acte tot dient que vol que la

gent se’n vagi contenta a casa perquè encara que la solució no sigui fàcil, el que han

de fer és pensar en com canviar la realitat.

Finalment, l’Edu va ésser la persona encarregada d’ajudar a l’Amina a través d’un amic seu

advocat, d’aquest fet en parlarem més endavant.

La sessió de fòrum del Llantiol la comparem amb la sessió de Teatre Fòrum que es va fer el

24 de gener de 2009, a la II Festa de dones de Congost a Granollers. En aquesta ocasió, la

persona encarregada de fer de jòquer va ser la Montse Forcadas. L’actuació van tenir una

durada d’uns 30 minuts i l’epíleg es va haver d’anular a causa de les condicions de l’espai.

Tot seguit, es va iniciar el fòrum que també va durar uns 30 minuts. Les intervencions del

públic durant el fòrum van ésser poques, però molt diverses.

Costava molt que el públic parles i la Montse Forcadas feia contínues preguntes amb el

micròfon a la mà per motivar-lo a participar, però de vegades costava que parlessin a través

del micròfon i no se’ls escoltava bé. Per un altra banda, havia persones que demostraven

una manca de respecte a l’espectacle perquè no deixaven de parlar.

Només es va fer una intervenció com a espect-actor, però per arribar a aquest fet es va

parlar dels següents temes:

- Es va comentar que en Toni era el que podia ajudar més a l’Amina i que hi havia

possibilitats de canviar i millorar la situació.

- Es va comentar que aquesta situació era també freqüent entre la població espanyola

i no sols entre la immigrant, però la persona que ho va exposar també va insistir que

segons ella només els immigrants rebien ajudes. Sobre aquest tema es va evitar

arribar a una polèmica tallant-lo en sec i quedant com un comentari més, ja que la

idea principal era una injustícia social que es dóna a tota la classe baixa, per manca

de recursos.

- També es va parlar de la discriminació laboral de la dona, de les diferències salarials

entre homes i dones, de la incompatibilitat entre la vida laboral i familiar i dels

acomiadaments per embaràs.

- La Montse Forcadas va preguntar sobretot en quins moments l’Amina s’estava

equivocant i on podia canviar la seva actitud per no arribar a una crisis total. El públic

va indicar diversos cops que l’Amina havia de denunciar els fets, sobretot del

Carrefive.

A partir d’aquesta última pregunta, una dona àrab del públic va dir que ella el que no faria

seria signar el contracte que ofereix la Pepi a l’Amina, perquè pensava que aquí ja podia

canviar la situació molt abans d’arribar al Carrefive. La Montse Forcadas va animar a

aquesta dona perquè sortís a escena per reemplaçar l’Amina, però ella va dir que volia sortir

a escena com amiga de l’Amina en el moment de la signatura a l’escena quarta.

L’escena va començar després de dir “Un, dos, tres i acció!” i va començar la participació de

la Sumaya, el nom real de la dona, que es presenta davant la Pepi com una amiga de

l’Amina per ajudar-la en els tràmits de la feina. La Sumaya diu a la Pepi que sap que

treballar dues hores al dia cotitzades i cobrar la resta del sou en negre és il·legal i que, per

tant, l’Amina no signarà aquest contracte. Però la Pepi aconsegueix convèncer les dues

dones que signar el contracte és l’única opció que tenen si l’Amina vol treballar.

En aquest moment; després d’una bona estona de discussió, la Montse Forcadas dóna per

acabada la intervenció de la Sumaya. Finalment, l’objectiu de la Sumaya no s’ha aconseguit

perquè el contracte acaba signat i això fa veure al públic que no tot és tan senzill

d’aconseguir.

Per manca de temps aquesta és l’única intervenció a escena del públic que es fa d’aquest

fòrum i que tampoc es va comentar amb la resta del públic com s’acostuma a fer.

Després d’haver descrit les dues sessions d’Amina busca feina del Llantiol i de Granollers,

passarem a fer una comparativa tenint en compte els punts següents:

- Cal destacar que en les dues sessions, les intervencions a escena han estat en el

mateix moment de l’obra de teatre: quan l’Amina ha de signar el contracte que li

ofereix la Pepi, és a dir, l’escena quatre. Aquest fet constata que la “finestra” que

Forcadas buscava en aquest moment clau ha estat molt encertada, ja que permet

que el espect-actor hi vegi una possible solució en el problema de l’Amina. Tant al

Llantiol com a Granollers, tots els personatges volien interpretar un amic o amiga de

l’Amina que entén una mica de lleis i sap que el contracte és un engany. D’altra

banda, anotem que les persones que normalment volen intervenir en aquest moment

també són professionals del dret, encara que no és el cas de la Sumaya a Granollers

i de l’Edu al Llantiol.

- Totes les intervencions dins d’aquesta escena tenen la intenció de fer a veure a

l’Amina que si signa el contracte es veurà obligada a treballar en negre, però sempre,

en totes les ocasions, la Pepi intenta persuadir a l’Amina i al seu acompanyant dient

que el contracte és la millor opció si a l’Amina li cal feina i adverteix que sempre hi

haurà una altra persona disposada a fer-ho.

- Tant en una sessió com en l’altra, surten els mateixos temes de debat. Normalment

abans d’una intervenció sempre hi ha un petit intercanvi de parer entre el jòquer i el

públic i, també quan s’acaba una intervenció, s’acostuma a fer una reflexió conjunta

de l’acció teatral que ha fet l’espect-actor. Aquest fet només va ésser possible a la

sessió del Llantiol. Observem, però, que la temàtica que sorgeix a l’hora de parlar de

la situació laboral de l’Amina es repeteix en els dos casos: majoritàriament, la gent

suggereix que aquest problema el té tothom, i de vegades, es fan comentaris que

poden semblar en un primer moment racistes: la típica frase, “ellos tienen más

ayudas que nosotros”. D’altra banda, hi ha una sensació general que políticament les

coses no estan funcionant i que s’haurien de canviar moltes lleis. La major part

d’opinions reclama una major participació ciutadana per a canviar la realitat social.

- En les dues sessions, el temps dedicat ha estat més o menys el mateix, però dóna la

sensació que la sessió del Llantiol va ésser més intensa que l’altra, el sol fet que es

fes en un teatre va condicionar la recepció del públic. Els espectadors del Llantiol van

ésser més participatius que els de Granollers, segurament, com ja hem indicat

anteriorment, perquè la preparació teatral i social d’aquests era molt més elevada en

relació al públic de Granollers que tenia un primer contacte amb el Teatre Fòrum.

- Quan a la representació teatral, hem de dir que les condicions físiques i

escenogràfiques del Poliesportiu de Granollers no eren prou adequades per fer una

obra teatral i, per això, l’epíleg es va suprimir, i per la mateixa raó, el fòrum va ésser

una mica complicat, ja que la comunicació entre el públic no era prou bona per

problemes acústics; en canvi, al Llantiol, hi va haver un caliu familiar, de proximitat,

que feia la representació teatral molt càlida. El públic de Granollers semblava, per

moments, poc interessat per l’obra i que volgués anar al sopar gratuït que

continuava a l’obra: van “agafar” l’obra com a un entreteniment més.

No hay comentarios:

Publicar un comentario