martes, 24 de agosto de 2010

KILALIA

Però també és a l’any 2006 quan el Teatre de l’Oprimit assoleix una nova fita històrica a Catalunya amb la creació d’un nou grup anomenat Kilalia (1) a la ciutat de Girona. Els orígens del grup es remunten al fet que El Galliner, l’escola de teatre principal de Girona, treballés amb diversos projectes de teatre social a escoles i instituts: el projecte Arrel a Girona Est amb infants del Centre Obert Infantil al Centre Cívic Onyar, classes de teatre als IES Santa Eugènia de Girona i Josep Brugulat de Banyoles on es van treballar el maltractament entre iguals i l’impacte de la publicitat en els trastorns alimentaris i, per últim, també es va dur a terme un taller de teatre al Centre Penitenciari de Figueres.
Tots aquests fets van originar la creació del Departament del Teatre Socioeducatiu dins de l’escola durant el curs 2006-07 sota la direcció de Pilar Prats, l'antiga directora del Galliner, i en Quim Noguera, l'actual director de l'escola, i Ferran Joanmiquel, actor format al Galliner i director d’aquest departament. La decisió es va prendre perquè era un camp artístic que no s’havia treballat explícitament a Girona. Durant aquell curs es dur a terme un taller sobre teatre socioeducatiu a l’Estació Espai Jove de Girona, organitzat pel Departament de Joventut de l’Ajuntament de Girona conjuntament amb el Galliner sota la direcció de Joanmiquel i d’aquest curs sorgeix el grup Kilalia també coordinat per Ferran Joanmiquel. Alguns dels integrants de Kilalia són Gemma Canadell, Sílvia Pous, Sara Ruiz, Marc Pey, Núria Martorell, Marc Badia i Núria Ribó, entre d’altres i majoritàriament són professionals de l’educació que utilitzen el teatre com a eina de treball. Aquest grup va començar fent obres de Teatre Fòrum per a joves i dones i participava activament a jornades de la Universitat de Girona.Kilalia descriu la seva raó de ser de la següent manera: “Kilalia entén que la via del teatre és important per abordar diferents aspectes de la societat actual pel que fa al seu potencial transformador, però també en relació amb l’exploració de les noves tècniques creatives, artístiques i dramàtiques que proposa el teatre com a eina d’intervenció social.” (2) Kilalia és un grup de teatre socioeducatiu, que en els últims temps s’ha tornat més boalià.El primer projecte desenvolupat per Kilalia és SMS, un taller de teatre interactiu destinat a estudiants de la ESO que treballa el tema de la comunicació en la societat actual, sobre com les noves tecnologies i els mass-media dominen la nostra manera de relacionar-nos. Aquest taller es va fer a diferents IES de Girona durant l’any 2007. Durant el 2008 es va iniciar el projecte Julia para todo, una obra de Teatre Fòrum que sorgeix per una demanda del Centre Cívic Onyar de Girona per celebrar el dia de la dona treballadora, 8 de març. Aquest obra denúncia les situacions de desigualtat entre homes i dones a la societat actual i pretén sensibilitzar la població sobre aquesta problemàtica a més de potenciar la participació cooperativa entre les dones, fomentar la reflexió i el diàleg, promoure l’esperit crític i proposar mètodes de resolució de conflictes, entre d’altres. L’obra es va fer en llengua castellana per decisió del col•lectiu que va fer la demanda. L’obra es representava per a col•lectius de dones en risc d’exclusió social o amb vulnerabilitat. A partir d’aquest projecte, dues membres de Kilalia, Gemma Canadell i Núria Ruíz, porten a terme un taller amb el grup de dones del Centre Cívic Onyar al barri Font de la Pólvora de Girona.La següent peça de Teatre Fòrum que Kilalia va preparar és Tretze, de la qual s’han fet moltes representacions durant el curs 2008-09. Tracta el tema de la salut afectivosexual dels adolescents. Aquest projecte el coordinen diferents membres de l’entitat: Marc Pey, Sílvia Pous, Anna Sala, Joan Vilajoana, com actors, i Ferran Joanmiquel, com a jòquer. Aquesta obra està orientat sobretot per a ser representada en IES i té un rerefons psicopedagògic que s’ha treballat prèviament per l’experiència adquirida pels membres.A partir del primer curs de teatre socioeducatiu que va fer Joanmiquel al 2006, se n’han fet tres més d’especialització a càrrec de Jordi Forcadas (l’any 2007), Antonio Masegosa (l’any 2008) i David Martínez (l’any 2009). Durant cada curs escolar, Joanmiquel ha fet un curs d’introducció. Joanmiquel també dóna classes a l’IES Joan Vicenç Vives de Girona on treballa la problemàtica del Quart Món amb un grup que va participar a SinTelón 2009 I Festival Internacional Juvenil de Teatre Social i Teatre de les Oprimides.El Galliner i Kilalia han capgirat el panorama del teatre social a la província de Girona: cal remarcar que El Galliner, una escola especialitzada en art dramàtic professional, ha apostat per fer un tipus de teatre diferent. En aquest sentit, són la segona escola-associació que ha continuat l’estela proposada per Pa’tothom: ensenyar teatre unit a la intervenció social dins d’un àmbit educatiu que fins aleshores limitava aquest enfocament del teatre. En comparació a Pa’tothom, el terme que s’ha utilitzat per parlar de la formació en teatre social és teatre socioeducatiu i no pas teatre com a intervenció social. Com hem comentat anteriorment en aquest capítol, els dos termes podrien ser sinònims, però, tal i com queda palès, Pa’tothom, en dir intervenció social, es refereix a la tercera accepció de teatre social que hem analitzat anteriorment, és a dir, fa un teatre per a la transformació social que té un rerefons sociopolític més palpable que el de El Galliner.

NOTAS:
 
(1) El grup teatral Kilalia ha estat estudiat per Irene Vila i Marc Badia, integrant de la companyia, en els seus treballs de practicum. En aquests treballs trobem publicats documents inèdits del grup i els dossiers de mà de les obres que esmentem i d’on s’extreu la informació histórica constatada personalment amb Ferran Joanmiquel i d’altres membres de la companyia.


(2) Dossier de mà de l’obra Julia para todo de Kilalia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario